CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za koronografiju i angiografiju

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Cilj: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, invertore, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa važecim zakonodavstvom kako bi proverili kvalitet usluge u ovim institucijama i da garantuje zdravlje javnosti.

Opis: Stranka podnosi zahtev Odeljenju za izdavanje dozvola i akreditaciju zdravstvenih ustanova za dobijanje dozvole za laboratorije za koronografiju i angiografiju. Ovo odeljenje radi u okviru Ministarstva zdravlja. Dozvolu izdaje Kosovska agencija za zracenje i nuklearnu bezbednost. Dokumentaciju pregleda Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Potpisanu odluku izdaje predsedavajuci Odbora, dok pomenuti predsedavajuci i ministar takode potpisuju 5-godišnju dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Vrsta ustanove Naziv ustanove Adresa
  • Direktor: Ime (ime jednog roditelja) prezime, adresa, telefon, faks, elektronska pošta
  • Vrsta ustanove Naziv ustanove Adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Prijavni obrasci; (Originalna)
  • Statut ustanove; (Overena kopija)
  • Lični dokument osnivača i direktora zdravstvene ustanove, kao i lični dokumenti zdravstvenog osoblja; (Overena kopija)
  • Stručna licenca za zdravstveno osoblje; (Originalna)
  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Overena kopija)
  • Sanitarna saglasnost nadležne opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova; (Za pogled)
  • Dozvola za rad privatne zdravstvene ustanove od dotične opštine, u skladu sa Zakonom o građevini; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezBankarski transfer
Plata500 EUR za prijavu; 1500 EUR za dozvolu; 300 EUR za obnovu dozvole; Bankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena