CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za držanje u zatoceništvu vrste lokalnih ili stranih divljih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Osniva se u svrhu regulisanja cuvanja u zatoceništvu tipova divljih lokalnih ili stranih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima kako bi se garantovala bezbednost posetilaca, tj. javna bezbednost.

Opis: Ovaj tip dozvole se izdaje kroz pravni akt (dokument) Ministarstva na osnovu zahteva podnosioca prijave, a pregleda ga Odsek za zaštitu životne sredine. Nakon ovog pregleda, ministar ce odluciti da li ce izdati dozvolu ili ne.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nije odredeno

Antihemiski organ: Ne postoji mogućnost podnošenja žabe Ministarstvu. Međutim, može se pokrenuti administrativni spor u skladu sa Zakonom o upravnom postupku

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa vlasnika životinje
  • Naučni naziv i naziv na jednom od zvaničnih jezika Republike Kosovo
  • Pol životinje
  • Vrsta i šifra
  • Poreklo životinje
  • Opis uslova u kojima će životinja biti držana i u kojima će boraviti
  • Datum sticanja vlasništva nad životinjom
  • Način na koji je stečeno vlasništvo nad životinjom

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Još uvek nije odredeno

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200 EURBankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena