CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za organizovanje vožnje, vožnje i parkiranja motornih vozila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Zamišljeno je da postupak izbegne potencijalnu štetu koja može nastati zbog ovih aktivnosti u zašticenim prirodnim oblastima.

Opis: Za organizovanu vožnju, vožnju i parkiranje motornih vozila - polaganje vožnje, vožnja van puta, plovidba camcima, sport, veslacka takmicenja i slicni promotivni dogadaji, van bilo kog tipa puta, na postojecim i izgradenim stazama, lice ce dobiti dozvolu Ministarstva uz saglasnost nadležnog organa za poljoprivredu i šumarstvo. U ovu svrhu, stranka podnosi zahtev sa odgovarajucom dokumentacijom Ministarstvu životne sredine i prostornog Planiranja. Prijavu pregleda Odsek za zaštitu životne sredine. Nakon ovog pregleda, Ministarstvo odlucuje da li ce dodeliti dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Još uvek nije odredeno

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Ime kompanije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20 EURBankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena