CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenciranje medicinskih sestara na srednjem nivou

Ministrastvo Zdravsta

Cilj: Svrha ove procedure je registracija i licenciranje nezavisne zdravstvene delatnosti na teritoriji Kosova.

Opis: Stranka podnosi zahtev Odeljenju za razvoj strateškog zdravlja u Ministarstvu zdravlja, a potom iz ovog odeljenja slucaj se upucuje Centralnom zavodu za registraciju i licenciranje (BRL) službenika medicinske sestre srednjeg nivoa. Odbor utvrduje clanove Komisije i rok za razmatranje. Komisija ispituje zahteve u roku od 15 dana i odlucuje o izdavanju licence. Licencu potpisuju predsjednik Odbora i ministar. Postupak za produženje dozvole vrši se na osnovu Administrativnog uputstva, ali uslovi predvidjeni ovim uputstvom za njegovo sprovodenje nisu ispunjeni, pa je nastavak tih dozvola / licenci na osnovu rješenja koje pronalazi Ministarstvo zdravlja putem posebne odluke

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Zdravlje, Centralni odbor za registrovanje i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime. Devojačko ime i prezime iz braka
 • Datum i mesto rođenja
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Naziv završene škole, datum i mesto maturiranja
 • Potpis podnosioca prijave
 • Datum podnošenja prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana + 5 dana za izdavanje uverenja

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Potvrda profesionalnle prakse (Kopija)
 • Lična karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20 EURPlata sa gotovinom 1000400070002508

Forma nije pronadjena