CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za psihosocijalne savetnike

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Svrha ove procedure je da pruži i garantuje kvalitet usluge psihosocijalnog savjetovanja javnosti.

Opis: Ova procedura je namenjena osobama koje žele obavljati zanimanje psihosocijalnog savetnika. Posebnim podzakonskim aktom ce se utvrditi i uslovi i procedure prijave (ovaj postupak još nije poceo da se primjenjuje i nije odredio oblik, dokumentaciju i porez).

Pranvi osnov

  • ZAKON Br. 04/L-125 O ZDRAVSTVU
  • Zakon br. 2004/4 o zdravlju, koji ukida Zakon br. 04/L-125 o zdravlju, clan 90. Službeni list privremenih institucija samouprave na Kosovu / Priština / godina II / br. 15 / 1.08.2007.

Punovaznost dozvola:

Antihemiski organ: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Rok zalbe: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Potrebne informacije

  • Biće odredeno podzakonskim aktom

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena