CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje (ispit) za klinicke psihologe

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Svrha ove procedure je da se podvrgne ispitu koji je uslov za licenciranje klinickog psihologa kao zdravstvenog profesionalca i istovremeno garantujuc´i kvalitet ove usluge javnosti.

Opis: Zainteresovana lica podnose prijavu Kancelariji Centralnog odbora za registrovanje i izdavanje licenci. Prethodno pomenuti Odbor odreduje clanove Komisije za sertifikovanje lekara. Podnosilac prijave ce polagati ispit iz psihologije, poremecaja, osnovnih metoda intervencije, klinickih psihometrijskih instrumenata (psihodijagnostika), metode istraživanja u klinickoj psihologiji, eticka i pravna pitanja. Ispitna komisija u roku od 15 dana postavlja datum ispita i u roku od 5 dana od dana ispita izdaje sertifikat kandidatima koji su položili ispit.

Pranvi osnov

  • ZAKON Br. 04/L-125 O ZDRAVSTVU
  • Zakon br. 2004/4 o zdravlju, koji ukida Zakon br. 04/L-125 o zdravlju, clan 89. Službeni list privremenih institucija samouprave na Kosovu / Priština / godina II / br. 15 / 1.08.2007.

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registracije i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Datum rođenja
  • Telefon
  • Adresa
  • Datum i mesto diplomiranja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana + 5 dana za izdavanje uverenja

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Originalna)
  • Overena diploma (Kopija)
  • Provera identiteta prakse (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EURBankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena