CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za primenjenog biologa

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Cilj: Svrha ove procedure je da pruži i garantuje kvalitet usluge biologu koji se primenjuje na javnost.

Opis: Zainteresovana lica podnose prijavu Kancelariji Centralnog odbora za registrovanje i licenciranje za primenjene biologe. Prethodno pomenuti Odbor postavlja clanove komisije i proglašava vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijavu u roku od 15 dana i donece odluku o izdavanju licence. Dozvolu potpisuju predsednik Odbora i Ministar. Obnova se obicno obavlja svake godine, ali ova kategorija nije još uvek regulisana podzakonskim aktom, vec samo odlukom Vlade.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registracije i licenciranje

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime osobe, ime roditelja i prezime
 • Datum i mesto rođenja
 • Lični broj
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Naziv i adresa poslodavca

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Ispit za izdavanje dozvole (Overena kopija)
 • Lična karta (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata35 EURBankarski transfer 1000400070002508

Forma nije pronadjena