CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Saglasnost za osnivanje ekonomske zone

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Investicije i Podršku Preduzecima - KIESA

Cilj: Svrha ove procedure je da se osigura da zemlja na kojoj se planira gradnja ekonomske zone mora imati imovinu koja je definisana, ne bi trebala biti poljoprivredno zemljište, da ne bude deo kulturnog nasleda, da ne bude bogata rudnicima i mineralima , da nema aktivnosti koje zagaduju životnu sredinu, imaju pristup putevima, imaju planove za tretman otpadnih voda itd.

Opis: Pokretac stvaranja ekonomske zone mora prvo ispuniti i podneti dokumentaciju Agenciji za promovisanje razvoja privatnog sektora. Agencija, nakon pregleda dokumentacije, daje preporuku (pozitivnu ili negativnu) Ministru trgovine i industrije, koji onda izdaje dozvolu o osnivanju ekonomske zone ili negativnu odluku o osnivanju. Kada je Ministarstvo pokretac, prosleduje se Vladi, dok ukoliko je pokretac inicijative opština, onda se stvaranje ekonomske zone završava uz saglasnost koju izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 99 godina

Antihemiski organ: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o pokretaču/ulagaču u ekonomsku zonu
 • Podaci o ekonomskoj zoni
 • Neophodna dokumentacija za stvaranje ekonomskih zona:
 • Broj preduzeća koji se planira da budu uvedena u ekonomsku zonu
 • Broj radnika
 • Društveno okruženje - efekat zone na razvoj oblasti u kojoj se obavlja rad
 • Ovlašćeno kontakt lice
 • Drugi podaci koji su neophodni ulagacu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • U slučaju kada inicijativa dolazi od javne ustanove, mora se priložiti odluka. Ukoliko inicijativa dolazi od drugog pravnog lica, mora se priložiti statut; (Originalna)
 • Obrazloženje (studija izvodljivosti) osnivanja ekonomske zone (Originalna, Kopija, Overena kopija)
 • Uverenje o vlasništvu ili posedovanju/ugovor o korišćenju, (Originalna)
 • Urbanistički opštinski regulatorni plan; (Overena kopija)
 • Saglasnost od nadležnih ustanova: (Originalna)
 • Dokaz o obavljenim javnim raspravama. (Originalna)
 • Koncept projekta ekonomske zone. (Originalna, Kopija, Overena kopija)
 • Investicioni plan, (Originalna)
 • Trajanje rada ekonomske zone (Originalna, Kopija)
 • Projekat za preradu otpadnih voda; (Originalna)
 • Projekat za vodosnabdevanje (Originalna)
 • Projekat za snabdevanje električnom energijom - tehničko rešenje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBesplatnoBankarski transfer

Forma nije pronadjena