CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za muški uzorak za prirodnu reprodukciju životinja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Cilj: Svrha ove procedure je da omoguci veštacko osemenjavanje u skladu sa standardima utvrdenim zakonom kako bi se garantovalo zdravlje životinja.

Opis: Nakon kompletiranja neophodne dokumentacije za sprovodjenje aktivnosti, podnosilac prijave podnosi pisani i potpisani zahtev za izdavanje licence i dostavlja ga Arhivi, gde se registruje. Po obaveštenju regionalnih inspektora, obavlja se inspekcija i inspektori sacnjavaju zapisnik. Postupak se nastavlja pregledom slucaja, a pregled obavlja petoclana 5 Stalna komisija za priplod životinja koji osniva Ministarstvo. Nakon procene, donosi se odluka o izdavanju licence.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv entiteta;
  • Adresa, mesto, opština;
  • Broj telefona, broj faksa i elektronska pošta;
  • Datum podnošenja prijave i potpis;
  • Opis aktivnosti;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Ispunjena i registrovana prijava ; (Originalna)
  • Uverenje o učešcu u obuci/samo za tehničare; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataNe postoji taksa pošto još uvek nije odredena Plata sa gotovinom nuk ka

Forma nije pronadjena