CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola o uslovima držanja, nacinu obeležavajnja i evidentiranja zašticenih životinja u zatoceništvu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je da stvori uslove za cuvanje zašticenih životinja, njihovo obeležavanje i evidentiranje. Postupak propisuje EU.

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu kod Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja za izdavanje dozvole. Odeljenje za zaštitu životne sredine ce pregledati zahtev. Ne postoji zakonom prepisan vremenski rok. Medutim, nakon što izvrši pregled, Generalni sekretar Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja izdaje dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Još uvek nije odredjeno

Antihemiski organ: Još uvek nije odredjeno

Rok zalbe: Još uvek nije odredjeno

Potrebne informacije

  • Podaci o vlasniku životinje
  • Podaci o životinjama
  • Podaci o obeležavanju životinje
  • Opis uslova za držanje i staranje o životinjama

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Još uvek nije odredjeno

Potrebna dokumentacija

  • Dokaz o obeležavanju životinjskih vrsta (Originalna)
  • Dokaz o podacima o životinjskim vrstama (Originalna)
  • Prijavni formular iz Aneksa V za podatke o vlasniku životinje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20 EURBankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena