CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Licenca za korišcenje nedrvnih šumskih proizvoda (dozvola za korišcenje unajmljenog šumskog zemljišta za poljoprivredu)

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je davanje dozvola podnosiocu prijave mogucnost da koristi iznajmljeno šumsko zemljište za izgradnju privremenih objekata. Kroz ovaj postupak se postiže stvaran pregled situacije n...

Licenca za korišcenje šumske zemlje izdate u najam za izgradnju privremenih objekata na šumskom zemljištu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je da se postigne realistican pogled na terenu koji argumentuje vlasništvo, ali takode ima za cilj i razvoj drugih ekonomskih sektora. Ovom procedurom moguce je procieniti blizinu ...

Dozvola za staje i mlekare

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je stvaranje realnog pregleda u poredenju sa zvanicnom dokumentacijom koja tvrdi vlasništvo, ali ima za cilj i razvoj drugih ekonomskih sektora, kao i povecanje prihoda.

Dozvola za skladišta blizu puta u šumskim oblastima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ovog postupka je mogucnost pribavljanja dozvole za zakup državne imovine (šumsko zemljište)

Dozvola za privremenu upotrebu zemljišta za mlinove

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je da dobije pravo korišcenja zemljišta u državnoj svojini za iznajmljivanje mlinova.

Dozvola za upotrebu zemljišta za izgradnju planinarske kuce

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ovog postupka je da dobije pravo na zakup i korišcenje državnog šumskog zemljišta za kuce planinara.