CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Sertifikat za miniranje

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je dobijanje licence za miniranje za lica koja žele da se bave svojom profesijom.

Licenca za posebne aktivnosti

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je izdavanje dozvole pravnim licima koja obavljaju posao sa asfaltnim ili betonskim bazama

Licenca za zanatsko rudarstvo

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je preduzimanje eksploatacionih aktivnosti mineralnih resursa na Kosovu.

Licenca za preduzeca od javnog znacaja

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je izdavanje dozvole samo preduzecima u javnom vlasništvu i društvenim preduzecima koja imaju veliki interes u zemlji. Ova dozvola se izdaje npr. Trepca, Kosovska energetska korpor...

Licenca za ispitivanje gradjevinskih minerala

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je istraživanje minerala u Republici Kosovo, nadzor lica u industriji minerala, omogucavanje i podrška širem ucešcu i konkurencija u privatnom sektoru rudarske industrije.

Licenca za ispitivanje za sve druge minerale

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je istraživanje minerala u Republici Kosovo, nadzor lica u industriji minerala, omogucavanje i podrška širem ucešcu i konkurencija u privatnom sektoru rudarske industrije.

Licenca za držanje prava za 1 godinu i 3 godine

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je da ocuva trajanje dozvole za istraživanje ili eksploataciju nakon suspenzije.

Licenca za vadjenje energetskih minerala

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je da se angažuje na eksploataciji ili istraživanju mineralnih resursa na Kosovu.

Licenca za eksploataciju za sve minerale osim energetskih minerala

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je da se angažuje na eksploataciji ili istraživanju mineralnih resursa na Kosovu.