CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Izdavanje uverenja za poslove koji traju do 30, 60 i 90 dana

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite, Agencija za Zaposljavane Republike Kosova

Svrha ove administrativne procedure je davanje uslova stranim državljanima da na Kosovu zasnuju radne odnose na period od 30, 60, 90 dana.

Licenca za obavljanje socijalnih i porodicnih usluga na osnovnom i sekundarnom nivou

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite

Ova procedura reguliše pružanje osnovnih i sekundarnih socijalnih i porodicnih usluga za ljude u potrebi i za porodice.

Licenca za obavljanje socijalnih i porodicnih usluga, viši nivo

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite

Davanje dozvole licima koja pružaju socijalne i porodicne usluge (viši nivo)