CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Ovlašcenje za ocenjivanje komformiteta žicare za prenos ljudi

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je da proceni uslove za procenu komformitet tela koji se bave ugradnjom kablova i prevozom putnika.

Sertifikat za trenera u oblasti vozacke dozvole

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za vozila

Svrha Sertifikata za trenera u oblasti vozacke dozvole je obuka kandidata za vozaca, obuka za instruktora vozaca, testiranje kandidata za vozaca, obuka ili testiranje za ispitivaca vožnje, obuka i tes...

Licenca za tehnicki pregled vozila

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha licence za tehnicki pregled vozila je pružanje usluge tehnickog pregleda vozila i prikljucnih vozila. Tehnicki pregled se vrši od centara za tehnicki pregled vozila, koji su licencirani od stra...

Dozvola za medjunarodni putnicki drumski prevoz

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove administrativne procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvole i oduzimanje dozvola za putnicke drumske prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog drumskog prevoza

Sertifikovanje medjunarodnog kamionskog prevoza za licne potrebe. Sertifikovanje medjunarodnog kamionskog prevoza za trece stranke, davanje u zakup i placanje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je izdavanje sertifikata da bi se identifikuje broj komercijalnih vozila na Kosovu na osnovu godine proizvodnje, uslovi tehnicke bezbednosti i zagadjenje životne sredine. Sertifik...

Licenca B kategorije za putnicki prevoz na Kosovu i redovni putnicki prevoz van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Licenca "D" kategorije za sve vidove prevoza u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Licenca C kategorije za transport van zemlje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje licence za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu redovnog putnickog prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Ko...

Dozvola za redovan tranzitni prevoz putnika kroz teritoriju Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Ko...

Licenca u skladu sa kategorijama A, B, C i D za autobuske stanice

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje, suspendovanje i oduzimanje dozvola, kategorije i takse za pristajanje autovusa. Cilj je razvoj redovnog i bezbednog prevoza pu...

Licenca A kategorije za putnicki prevoz u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Licenca za terminale

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvola i regulisanje aktivnosti terminala koji pružaju usluge utovara, istovara i skladištenja robe.

Licenca za prevoz opasne robe

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je uspostavlja kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvola za vršenje aktivnosti drumskog prevoza opasnih materija. Cilj je sprecavanje nastanka rizika, p...

Licenca za profesionalnog predavaca u auto školi

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za vozila

Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u teorijskom delu.

Licenca za ispitivaca

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanje zakonodavstva i sposobnost ispitivaca da ispita kandidate koji polažu vozacki ispit.

Licenca za instruktora vožnje

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u prakticnom delu.

Licenca za auto školu

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je obuciti kandidate iz teoretskog i prakticnog dela za polaganje vozackog ispita.

Licenca za rad avioprevoznika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za civilno vazduhoplovstvo

Svrha ove procedure je regulisanje tržišta vazduhoplovnih usluga

Licenca C kategorije obuhvata sve vidove prevoza na Kosovu

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga prevoza za licne potrebe u inostranstvu.

Dozvola za specijalan prevoz putnika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga posebnog prevoza za kategorije ili grupe putnika poput djaka i studenata od mesta prebivališta do destinacije i nazad; radnika od mesta prebivali...

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu i tranzit prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kos...

Dozvola za redovni medjunarodni prevoz putnika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je utvrdjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvola za drumske putnicke prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog prevoza na redovnim autobuskim linijama