CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Sertifikat za savetnike i ruralni razvoj

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je legalizovati savjetnike za poljoprivredu i ruralni razvoj za obavljanje savjetodavnih usluga za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Odobrenje za uvoznike biološkog materijala za reprodukciju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je omoguciti uvoz biološkog reproduktivnog materijala za uzgoj i unapredivanje rasne i trgovinske razmjene cisto rasnih uzgojnih životinja i genetskog materijala, pri cemu se vrši ...

Registrovanje za prepakivanje proizvoda za zaštitu biljaka

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je da omoguci prepakivanje u razlicitim kolicinama proizvoda od poljoprivrednika.

Licenciranje proizvodjaca veštackih djubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je stvaranje okruženja gde ce proizvodjaci veštackih djubriva imati mogucnost da izvrše svoje poslovne radnje u odgovarajucem regulatornom okruženju, dok u isto vreme postupak dopr...

Licenca industrijskog sakupljaca duvana

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je da dozvoli podnosiocima prijava da prikupljaju duvan u sigurnim uslovima kako bi garantovali kvalitet tržišnog proizvoda.

Licenca za obavljanje šumarskih radnji - lokalna preduzeca

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Svrha ove procedure je upoynavanje preduzeca sa sposobnostima i ispunjenjem minimalnih profesionalnih kriterijuma i obavljanje navedenih aktivnosti kako bi se obezbedila zaštita prirode i životnog ok...

Licenca za vršenje šumarskih radnji - inostrana preduzeca

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Svrha ove procedure je registracija preduzeca u pogledu kapaciteta i ispunjavanja minimalnih profesionalnih kriterijuma za vršenje šumskih aktivnosti kako bi se garantovala zaštita prirode i životne s...

Licenca za korišcenje nedrvnih šumskih proizvoda (dozvola za korišcenje unajmljenog šumskog zemljišta za poljoprivredu)

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je davanje dozvola podnosiocu prijave mogucnost da koristi iznajmljeno šumsko zemljište za izgradnju privremenih objekata. Kroz ovaj postupak se postiže stvaran pregled situacije n...

Licenca za korišcenje šumske zemlje izdate u najam za izgradnju privremenih objekata na šumskom zemljištu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je da se postigne realistican pogled na terenu koji argumentuje vlasništvo, ali takode ima za cilj i razvoj drugih ekonomskih sektora. Ovom procedurom moguce je procieniti blizinu ...

Dozvola za staje i mlekare

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je stvaranje realnog pregleda u poredenju sa zvanicnom dokumentacijom koja tvrdi vlasništvo, ali ima za cilj i razvoj drugih ekonomskih sektora, kao i povecanje prihoda.

Dozvola za skladišta blizu puta u šumskim oblastima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ovog postupka je mogucnost pribavljanja dozvole za zakup državne imovine (šumsko zemljište)

Dozvola za privremenu upotrebu zemljišta za mlinove

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ove procedure je da dobije pravo korišcenja zemljišta u državnoj svojini za iznajmljivanje mlinova.

Dozvola za upotrebu zemljišta za izgradnju planinarske kuce

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Svrha ovog postupka je da dobije pravo na zakup i korišcenje državnog šumskog zemljišta za kuce planinara.

Licenca za preradjivace drveta (strugare)

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Svrha ove procedure je registrovanje preduzeca koja se bave obradom drveta i kontrola ispunjavanja minimalnih profesionalnih zahteva za obavljanje ove aktivnosti, kao i ispunjavanje uslova urbanog pla...

Dozvola za lov u naucne svrhe

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Svrha ovog postupka je eventualna identifikacija zaraznih bolesti divljih životinja, kako bi porasla i povecala, kao i retke i ugrožene vrste, univerzitetska nastava.

Licenca za obavljanje aktivnosti iz oblasti akvakulture

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta veštackog uzgoja ribe i drugih vodenih organizama. Tice se aktivnosti akvakulture i efikasnog upravljanja vodnim resursima na teritoriji Kosova.

Licenca za postrojenja za preradu i skladištenje meda i proizvoda od meda

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je registrovanje subjekata koji se bave preradom meda u ekonomske svrhe, kao i kontrola uslova obavljanja ove aktivnosti kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Licenca za ekonomski ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da omoguci ribolov ekonomskih namena u odredenim oblastima i da registruje subjekte ukljucene u ovu aktivnost.

Dozvole za ribolov u naucne svrhe

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je davanje dozvole za odredjena podrucja istraživanja ribolova radi zaštite prirode.

Sportsko-rekreativne dozvole za ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je da se vodi registar za sportsko-rekreativni ribolov.

Licenca za uvoznike reproduktivnog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da omoguci zainteresovanim strankama da uvezu biološki materijal u cilju životinjske reprodukcije na svojim farmama.

Licenca veterinarskog tehnicara za veštacku oplodnju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da osigurati da lica koja obavljaju strucne veterinarske poslove imaju adekvatno znanje i veštine za ove poslove.

Licenca za veterinarskog poljoprivrednog tehnicara za veštacku oplodnju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da omoguci praktikovanje profesije veštackog uzgoja, što ovim postupkom garantuje kvalifikaciju lica koja obavljaju ovu uslugu.

Licenca za muški uzorak za prirodnu reprodukciju životinja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da omoguci veštacko osemenjavanje u skladu sa standardima utvrdenim zakonom kako bi se garantovalo zdravlje životinja.

Sertifikat za registrovanje veštackih dubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola i sigurnost javnog zdravlja, uspostavljanje pravila zaštite proizvodjaca i potrošaca veštackih dubriva i sistema za kontrolu smeca na Kosovu.

Licenca za uvoz semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola semenskih useva uvezenih na Kosovo kako bi se garantovao njihov kvalitet na tržištu.

Licenca za proizvodjace semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola proizvodnje semena poljoprivrednih kultura kako bi se garantovao njihov kvalitet.

Licenca za preradjivace semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola prerade semenskog materijala i registrovanje lica koja se bave tim poslovima.

Licenca za pakovanje semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola pakovanja poljoprivrednog semenskog materijala kako bi se obezbedio njihov kvalitet.

Licenca za trgovanje semenjem

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta semenskog materijala koji se prodaje javnosti.

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za drvece

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola proizvodnje semenskog materijala kako bi se obezbedio kvalitet na tržištu.

Licenca za Prepakivanje veštackog Ðubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je stvaranje okruženja gde ce proizvodaci veštackih djubriva imati mogucnost da izvrše svoje poslovne radnje u odgovarajucem regulatornom okruženju, dok u isto vreme postupak dopri...

Licenca za trgovinu semenskim materijalom za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da kontroliše sadni materijal drveca kako bi se osigurala kvaliteta ovih biljnih proizvoda.

Licenca za uvoznike semenskog materijala za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je osigurati kontrolu kvaliteta sadnog materijala uvoznih stabala kroz licenciranje uvoznika semena vinove loze.

Licenca za proizvodjace semenskog materijala za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ovog postupka je da obezbedi kontrolu proizvodnje materijala za semenje grožda, kako bi se garantovao kvalitet.

Licenca za izvoznike semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da obezbedi adekvatne uslove za kontrolu kvaliteta sadnog materijala dekorativnih biljaka namenjenih za izvoz ovih proizvoda.

Licenca za trgovanje semenskim materijalom za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da kontroliše marketing sadnog materijala dekorativnih biljaka kako bi garantovao kvalitet kupcu ovih proizvoda.

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove administrativne procedure je obezbedivanje kontrole proizvodnje semenskog materijala ukrasnih biljaka kako bi se osigurao kvalitet.

Licenca za uvoz veštackih djubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici dubriva.

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za povrce

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove administrative procedure je obezbedjivanje kontrole proizvodnje semenskog materijala povrca kako bi se osigurao kvalitet.

Privremeno odobrenje

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da se garantuje da su proizvodi koji se koriste za zaštitu biljaka kontrolisani kako bi se zaštitilo javno zdravlje.

Dozvola za stavljanje u promet proizvoda za zaštitu bilja koji su odobreni u zemljama clanicama Evropske unije

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da u slucaju pojave bilo kakvog nepredvidljivog rizika koje pokazuju štetni organizmi, a koji ne mogu biti eliminisani ili tamo gde pricinjena šteta ne može biti ogranicena na k...

Privremene dozvole za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je regulisanje prava operatera za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kroz izdavanje privremene dozvole.

Sertifikovanje opreme koja se koristi za primenu proizvoda za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da garantuje da oprema koja se koristi za primenu sredstava za zaštitu bilja nije štetna za ljude i životnu sredinu.

Licenca za trgovanje veštackim djubrivima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike, trgovce i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici djubriva.

Posebna dozvola za proizvode za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ovog postupka je regulisanje plasiranja na tržište i kontrole aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja, odobrenja, cirkulacije, otpada u biljkama i biljnim proizvodima.

Naucna dozvola za istraživanje za proizvode za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je istraživanje ili naucno istraživanje, autorizacija, promet i upotreba, otpad u biljnim i biljnim proizvodima za stavljanje u promet i kontrola aktivnih supstanci sredstava za za...

Dozvola za odgovorne osobe u poljoprivrednim apotekama

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je da omoguci sertifikovanje/izdavanje dozvola licima odgovornim za poljoprivredne apoteke, bez kojih drugi deo ne može biti ustanovljen.

Sertifikat o poreklu kvaliteta

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je kvalitetna procena i izdavanje sertifikata proizvodacima vina kako bi se procenila vina u svrhu obaveštavanja potrošaca da je vino ocenjeno kao bezbedno za konzumiranje.

Licenca za uzgajanje, proizvodnju i obradu vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je stvaranje jedinstvenog okruženja za proizvodnju, obradu, distribuciju i kontrolu proizvoda na domacem tržištu i u svrhe izvoza/uvoza kako bi se osiguralo zdravlje potrošaca.

Licenca za izvoz vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Ovom procedurom se reguliše distribucija, prerada grožda u svrhu proizvodnje vina, proizvodnju i uslove za distribuciju vina i drugih proizvoda od grožda, destilaciju, zaštitu proizvodnje vina, proizv...

Licence za uvoz vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je da kontroliše kvalitet uvezene proizvodnje vina tako da je njihova prodaja na lokalnom tržištu sigurna za potrošaca.

Licenca za destilaciju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je stvaranje jedinstvenog okruženja za proizvodnju, obradu, distribuciju i kontrolu proizvoda na domacem tržištu i u svrhe izvoza/uvoza kako bi se osiguralo zdravlje potrošaca.

Licenca za distributere vina za distribuciju na domacem tržištu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je trgovina vinom na domacem tržištu u svrhu obaveštavanja potrošaca da je vino ocenjeno bezbednim za konzumiranje.

Licenca za industrijske preradivace duvana i duvanskih proizvoda

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Svrha ove procedure je izdavanje licence preradjivacima duvana kao proizvoda koji je spreman za duvansku preradjivacku industriju. To podrazumeva klasifikaciju uzgojenog duvana, rukovanje prikupljenim...

Licenca za parcelu za uzgajanje duvana verifikuju fitosanitarni inspektori

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Svrha ove procedure je dozvola za preradu i prikupljanje duvana na prethodno utvrdenim placevima kako bi se garantovao kvalitet proizvoda