CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Licenca za Masinovodje

Regulativni Autoritet Železnica

Svrha izdavanja licence mašinovodjama je regulisanje i nadzor sektora železnica u skladu sa važecim pravnim odredbama, kao i evropskim i regionalnim najboljim praksama.

Dozvola za medjunarodni putnicki drumski prevoz

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove administrativne procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvole i oduzimanje dozvola za putnicke drumske prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog drumskog prevoza

Sertifikovanje medjunarodnog kamionskog prevoza za licne potrebe. Sertifikovanje medjunarodnog kamionskog prevoza za trece stranke, davanje u zakup i placanje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je izdavanje sertifikata da bi se identifikuje broj komercijalnih vozila na Kosovu na osnovu godine proizvodnje, uslovi tehnicke bezbednosti i zagadjenje životne sredine. Sertifik...

Licenca B kategorije za putnicki prevoz na Kosovu i redovni putnicki prevoz van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Licenca "D" kategorije za sve vidove prevoza u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Licenca C kategorije za transport van zemlje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje licence za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu redovnog putnickog prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Ko...

Dozvola za redovan tranzitni prevoz putnika kroz teritoriju Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Ko...

Licenca u skladu sa kategorijama A, B, C i D za autobuske stanice

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje, suspendovanje i oduzimanje dozvola, kategorije i takse za pristajanje autovusa. Cilj je razvoj redovnog i bezbednog prevoza pu...

Licenca A kategorije za putnicki prevoz u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog dr...

Licenca za terminale

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvola i regulisanje aktivnosti terminala koji pružaju usluge utovara, istovara i skladištenja robe.

Licenca za prevoz opasne robe

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je uspostavlja kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvola za vršenje aktivnosti drumskog prevoza opasnih materija. Cilj je sprecavanje nastanka rizika, p...

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Licenca za profesionalnog predavaca u auto školi

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za vozila

Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u teorijskom delu.

Sertifikovanje aerodroma - klasa A

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedur je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodjnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a...

Sertifikovanje aerodroma - klasa B

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a...

Licenca za ispitivaca

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanje zakonodavstva i sposobnost ispitivaca da ispita kandidate koji polažu vozacki ispit.

Sertifikovanje aerodroma - klasa C

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a...

Licenca za instruktora vožnje

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u prakticnom delu.

Sertifikovanje heliodroma

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje uverenja o radu heliodroma za javnu upotrebu, a u cilju ispunjavanja rada vazdušnog prevoza lokalnih i medjunarodnih operatera.

Licenca za auto školu

Ministarstvo za Infrastrukturu

Svrha ove procedure je obuciti kandidate iz teoretskog i prakticnog dela za polaganje vozackog ispita.

Odobrenje za zemaljske usluge

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da osigura jednak pristup tržištu zemljišnih usluga kako bi se poboljšao kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima aerodroma i kako bi se održao visok nivo bezbednosti.

Licenca za rad avioprevoznika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za civilno vazduhoplovstvo

Svrha ove procedure je regulisanje tržišta vazduhoplovnih usluga

Licenca za teretni i putnicki železnicki saobracaj

Regulativni Autoritet Železnica

Regulisanje i razvoj železnickog sektora, poboljšanje bezbednosnog sistema, otvoren i nediskriminatorski pristup operaterima i davanje usluga na tržištu železnickog sektora

Licenca za upravljanje i održavanje železnicke infrastrukture

Regulativni Autoritet Železnica

Regulisanje i razvoj železnickog sektora, poboljšanje bezbednosnog sistema, otvoren i nediskriminatorski pristup operaterima i davanje usluga na tržištu železnickog sektora

Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit opasnih hemikalija

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je upravljanje i pracenje opasnih hemikalija u cilju sprecavanja i smanjenja negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu u toku proizvodnje, skladištenja, upotrebe i m...

Dozvola za tranzit otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je smanjenje otpada kroz prikupljanje, akumuliranje i prevoz otpada u svrhu izvoza van zemlje zato što ne postoje postrojenja za preradu u našoj zemlji.

Licenca za skladištenje kerozina

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da ima kvalitativne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zako...

Sertifikat o bezbednosti za železnicka preduzeca

Regulativni Autoritet Železnica

Svrha sertifikata bezbednosti je davanje dokaza da železnicka preduzeca imaju sisteme za bezbednost i da mogu da ispune zahteve koji su navedeni u tehnickim specifikacijama operativnih radnji (ITS), d...

Sertifikat za avioprevoznike - (AOC-Air Operator Certificate)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi postupak, kontrolu i procenu neophodnih dokumenata i opis inspekcija/revizija koje su potrebne za proces izdavanja sertifikata za avioprevoznike. Pregled...

Odobrenje liste minimalne opreme (MEL-Minimum Equipment List)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je davanje odobrenja organizacijama i osoblju koje je deo sledecih procesa, JAR-MMEL-MEL-Glavne liste minimalne opreme i lista minimalne opreme, JAR-26-Dodatni zahtevi za letenje z...

Posebna odobrenja - proširena pravila za avione sa dva motora

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi inspekciju i procenu neophodne dokumentacije za izdavanje posebnog odobrenja - proširena pravila za avione sa dva motora.

Posebno odobrenje - smanjenje minimalne vertikalne separacije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da ukljuci aktivnosti na zahtjev za odobrenje za smanjenu minimalnu vertikalnu separacije; Procedura takode opisuje proces kao i provjeru potrebnih dokumenata. Verifikacija doku...

Posebna odobrenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opis procesa, kao i kontrola dokumenata potrebnih za odobrenje za podrucja plovidbe; Minimalna specifikacija performansi plovidbe; Potrebna navigacijska performansa; Verifikacij...

Posebna odobrenja - rad u svim vremenskim uslovima

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opisati postupak kao i proveru potrebnih dokumenata za saglasnosti za specijalno - upravljanje u svim vremenskim uslovima i upavljanje pri maloj vidljivosti i niskoj vidljivost...

Posebna odobrenja - prevoz opasnih materija

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenata je potrebna kako bi se osigurala tacnost rada za specijalne saglasnosti - prevoz opasnih materija.

Licenca osoblju koje radi na održavanju letelica

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravnog osnova za izdavanje, produženje, obnavljanje i validaciju licenci avio-mehanicara.

Odobrenje prirucnika organizacija za obuku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostavi upotrebljivost pravne osnove za odobrenje radnih prirucnika za obuku za pilote/ avio-mehanicare za organizacije / škole.

Sertifikovanje organizacija za obuku održavanja aviona

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za dodelu, proširenje, obnavljanje i validaciju organizacija / škola za obuku avio-mehanicara.

Izdavanje sertifikata školama letenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za davanje, produženje, obnavljanje i potvrdivanje organizacija za obuku / škola za pilote letelica.

Sertifikacija opreme za obuku za simulaciju letenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrative procedure je pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za odobrenje simulatora za prakticnu obuku pilota aviona.

Sertifikovanje organizacija koje se bave održavanjem letelica

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja organizacijama koje se bave održavanjem letelica

Sertifikovanje organizacija koje se bave održavanjem letelica deo-M podstav F

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja organizacijama koje se bave održavanjem letelica

Odobrenje za instruktore

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla. Ovaj postupak treba da postoji iz razloga sigurnosti ...

Dozvola za opšte letacko osoblje (ultralaki avioni i paraglajderi)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opisati proces i proveriti potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost u radu.

Sertifikovanje avioprevoznika za rad u vazduhu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi postupak i kontrola i procena neophodnih dokumenata za proces izdavanja sertifikata za avioprevoznike. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se os...

Sertifikat ogranicene osposobljenosti za let

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata o sposobnosti letenja letelice.

Sertifikat osposobljenosti za let

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata o sposobnosti letenja letelice.

Sertifikat osposobljenosti za let za izvoz

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata entitetima za procenu osposobljenosti za let koja je neophodna za izvoz

Sertifikovanje centara za medicinsku avijaciju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je odobrenje i obnova sertifikata za centar medicinske aviacije (AMC), na taj nacin osiguravajuci zdravlje i bezbednost putnika.

Sertifikovanje i izdavanje dozvola medicinskom osoblju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je sertifikovanje medicinskog osoblja za kontrolore leta.

Sertifikat za buku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha administrativne procedure je da pojednostavi korišcenje pravne osnove izdavanje sertifikata za avionsku buku.

Posebna odobrenja za navigaciju oblasti

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla. Ovaj postupak treba da postoji iz razloga bezbednosti...

Odobrenje ugovora o održavanju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je odobrenje ugovora za održavanje letelica.

Odobrenje operativnog prirucnika (OM-Operations Manual)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše aktivnosti od formalne prijave do AOC do faze demonstracije i kontrole potrebnih dokumenata za helikoptere komercijalnog vazdušnog saobracaja.

Odobrenje za sistem tehnickog dnevnika (AIW)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja za dnevnike letenja/dnevnike tehnickih modifikacija.

Odobrenje/ovlašcenje za pregled prirucnika o radu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i procenu dokumenata koji su neophodni za izmenu i ponovno odobravanje prirucnika za letenje. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u ...

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata. Još jedan cilj je procena kandidata putem testova (na nacin na koji je propisan). Pregledanje i procena dokumenata je neophodn...

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata za upravljanje osobljem. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Izdavanje licence za kabinsko osoblje

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje licence za kabinsko osoblje.

Odobrenje programa obuke za osoblje u avionu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata za odobravanje programa obuke. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu. Ovaj postupak bi trebalo ...

Sertifikovanje usluga preduzeca koja obavljaju usluge vazduhoplovne navigacije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da pruži siguran, kvalitetan i efikasan servis provajdera vazduhoplovne navigacije na osnovu najviših standarda i standarda civilnog vazduhoplovstva u skladu sa Zakonom o civiln...

Licenciranje za kontrolore leta

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da osigura da osoblje koje je odgovorno za usluge kontrole leta ispunjavaju regulatorne kriterijume u smislu veština, znanja, iskustva, zdravstvenog stanja, znanja engleskog jez...

Odobrenje za ugradnju i modifikaciju opreme ili sistema

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da osigura da promene na bankomatima nemaju efekta na bezbednost rada: trebalo bi proceniti da li promene na bankomatima mogu da se odraze na bezbednost u znacajnoj meri. Takode...

Licenca za uvoz, izvoz, tranzit i transfer eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je licenciranje preduzeca koja imaju dozvolu za uvoz, izvoz, tranzit, prenos eksploziva, kao i primenu zakona i podzakonskih akata koji su na snazi radi zaštite ljudi, imovine i ži...

Dozvola za prevoz oružja, delova oružja i municije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je regulisanje prevoza oružja i municije za pravna lica.

Licenca C kategorije obuhvata sve vidove prevoza na Kosovu

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga prevoza za licne potrebe u inostranstvu.

Dozvola za specijalan prevoz putnika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga posebnog prevoza za kategorije ili grupe putnika poput djaka i studenata od mesta prebivališta do destinacije i nazad; radnika od mesta prebivali...

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu i tranzit prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kos...

Dozvola za redovni medjunarodni prevoz putnika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Svrha ove procedure je utvrdjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvola za drumske putnicke prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog prevoza na redovnim autobuskim linijama

Sanitarna saglasnost za skladištenje medicinskih proizvoda, medicinske opreme, farmakoloških fabrika

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost.

Dozvola za ekshumaciju

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je dobijanje pravnog dokumenta za postupak ekshumacije.