CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Upotrebna dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odeljenje za Prostorno Planiranje, Stambene i Izgardnji

Svrha ove procedure je da se dobije potvrda o upotrebi za gotove predmete, što znaci da objekt / objekat ispunjava sve uslove za njegovu upotrebu, ispunjeni su svi zahtjevi iz dozvole za gradnju. Sagr...

Saglasnost za lokaciju za izgradnju postrojenja za skladištenje opasnih materijala (deponije, stanice za prodaju goriva)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je odredjivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera kako bi se osigurala javna bezbednost.

Saglasnost za dokumentaciju za ulaganje - tehnicki (projekti) u smislu protivpožarnih mera

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je odredivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera.

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Gradjevinska dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odeljenje za Prostorno Planiranje, Stambene i Izgardnji

Svrha ove procedure je da se osigura da su zgrade bezbedne i da se pridržavaju Plana o izgradnji. Gradjevinska dozvola osigurana da je Vaša zgrada izgradena na pravom mestu. Dozvola takode poboljšava ...

Licenca za ispitivanje gradjevinskih minerala

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Svrha ove procedure je istraživanje minerala u Republici Kosovo, nadzor lica u industriji minerala, omogucavanje i podrška širem ucešcu i konkurencija u privatnom sektoru rudarske industrije.

Ekološko ovlašcenje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je sprecavanje ili smanjenje negativnog efekta predloženih aktivnosti ili privremenih objekata odnosno doprinošenje ocuvanju i poboljšanju kvaliteta životne sredine, zaštita zdra...

Integrisana ekološka dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne je integrisano sprecavanje i kontrola zagadenja, poboljšanje kvaliteta životne sredine, zaštita zdravlja ljudi i poboljšanje kvaliteta života.

Ekološk saglasnost

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da kroz planove i programe obezbedi visok stepen zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ekološka dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne procedure je uredivanje kriterjuma za dobijanje ekološke dozvole kako bi se sprecili i umanjili negativni efekti po životnu sredinu od strane javnih i privatnih aktivnosti