CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za igracke

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Svrha ove procedure je procena tehnicke i profesionalne nadležnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja obavljaju postupke ocenjivanja usaglašenosti za igracke kako slijedi: Ispitivanje tipa i unutrašn...

Prethodna saglasnost za proglašavanje spomenika prirode, zašticenog pejzaža ili spomenika prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ovog postupka je da se sprovedu jedinstveni postupci na teritoriji Kosova, uzevši u obzir da opštine mogu da donesu odluku o proglašavanju zašticenih prirodnih oblasti u ove tri kategorije.

Dozvola za organizovanje vožnje, vožnje i parkiranja motornih vozila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Zamišljeno je da postupak izbegne potencijalnu štetu koja može nastati zbog ovih aktivnosti u zašticenim prirodnim oblastima.

Dozvola za držanje u zatoceništvu vrste lokalnih ili stranih divljih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Osniva se u svrhu regulisanja cuvanja u zatoceništvu tipova divljih lokalnih ili stranih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima k...

Sportsko-rekreativne dozvole za ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je da se vodi registar za sportsko-rekreativni ribolov.

Licenciranje sportskih federacija, koje su osnovane / ili su nevladine organizacije (NVO)

Ministarstvo kulture,omladine i sporta

Svrha ove procedure je da se sportske federacije osnivaju i organizuju slobodnom voljom putem postupka registrovanja kod nadležnih vlasti (odsek za NVO); nezavisne su u sprovodjenju svojih sportskih a...

Dozvola za kolekcionarsko

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da omoguci pravnom i fizickom licu da poseduje kolekcionarsko oružje

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - fizicka lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da dobije zakonsko pravo fizickog lica da kupi oružje, delove oružja i municiju.

Dozvola za posedovanja vatrenog oružja (za lovacka udruženja i streljacka udruženja)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je dozvola koja omogucava licenciranom pravnom licu da poseduje vatrena oružja B i C kategorije kako bi se garantovala javna bezbednost putem registrovanja osoba koje koriste vatre...

Saglasnost za intervencije/radove na ocuvanju/projekte obnove u zgradama od posebnoh kulturnog znacaja.

Ministarstvo kulture,omladine i sporta

Svrha ove procedure da koristi za dobijanje dozvole za radove na ocuvanju i obnovi objekata koji su deo kulturnog nasledja/spomenika i okolnih oblasti.