CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Privremeno boravište u Republici Kosovo

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za državljanstvo, azil i migracije

Svrha ove procedure je izdavanje privremene dozvola stranim državljanima koji borave ili nameravaju da borave na teritoriji Republike Kosovo u svrhu porodicnog sajedinjenja, preduniverzitetskog obraz...

Stalno prebivalište u Republici Kosovo

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za državljanstvo, azil i migracije

Svrha ove procedure je da se odobri privremeni boravak strancu koji boravi ili namjerava da ostane na teritoriji Republike Kosovo u svrhu spajanja porodice, pred-univerzitetsko obrazovanje ili visoko ...

Certifikat za specijalizovanu obuku

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je primena svih zakonskih odredbi kojima se ureduje oblast privatnog obezbedjenja , podizanje nivoa privatnog obezbedjenja, sa direktnim uticajem na ukupnu bezbednost u zemlji.