CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Sertifikovanje akreditovanih vozila za prevoz

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je nadgledanje primene zakonskih odredbi koje regulišu oblast privatne sigurnosti, povec´avaje nivoa bezbednosti prevoza novca.

Saglasnost za lokaciju za izgradnju postrojenja za skladištenje opasnih materijala (deponije, stanice za prodaju goriva)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je odredjivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera kako bi se osigurala javna bezbednost.

Sertifikat o položenom strucnom ispitu za zaštitu od požara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Svrha ove procedure je postizanje najvišeg nivoa edukacije i izgradnje kapaciteta u ovoj oblasti.

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Licenca za izdavanje pecata ustanovama Republike Kosovo

Ministria e Administratës Publike_SR

Svrha ove procedure ima za cilj izdavanje pecata javnim ustanovama koje imaju pecat kako bi ovlašceni službenici mogli da obavljaju neophodne administrativne usluge.

Licenca za pakovanje semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola pakovanja poljoprivrednog semenskog materijala kako bi se obezbedio njihov kvalitet.

Licenca za Prepakivanje veštackog Ðubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je stvaranje okruženja gde ce proizvodaci veštackih djubriva imati mogucnost da izvrše svoje poslovne radnje u odgovarajucem regulatornom okruženju, dok u isto vreme postupak dopri...

Izdavanje uverenja za poslove koji traju do 30, 60 i 90 dana

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite, Agencija za Zaposljavane Republike Kosova

Svrha ove administrativne procedure je davanje uslova stranim državljanima da na Kosovu zasnuju radne odnose na period od 30, 60, 90 dana.

Licenca za osnovne usluge bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedjenje i radnika obez...

Licenca za vršenje usluga elektronskog nadzora imovine

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, ...

Licenca za usluge obezbedjvanja javnih skupova

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji,...

Odobrenje za pocetno pokretanje aktivnosti kompanije za privatno obezbedenje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure ima za cilj da se kontrolišu aktivnosti koje sprovodi privatna kompanija za obezbedenje, kao i neformalnost borbe.

Licenca za radnika osnovnih usluga bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa pozitivnim efektima na celokupnu bezbednosnu situaciju u zemlji, sticanje veština u toku osnovne strucne obuke i ispunjavanje zakonskih ...

Licenca za ustanove obuke - strucna osnovna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je povecanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja

Licenca za ustanove obuke - strucna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je nadzor sprovodenjna u delo pravnih odredbi koje regulišu sektor privatnog obezbedjenja, podizanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja.

Zvanicne identifikacione kartice

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je vršenje aktivnosti privatnih bezbednosnih preduzeca sa licenciranim zaposlenima.

Sertifikovanje kontrolnog centra

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da ispuni odredeni broj standarda koje navode zakon i administrativna uputstva, kroz koje se kontroliše rad privatnih kompanija za obezbedenje.

Ovlašcenje za postavljanje kompanije za obezbedenje za lice pod zaštitom

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezbe...

Dozvola za držanje pasa cuvara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezb...

Licenca za korišcenje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je licenciranje kompanija koje imaju dozvolu za korišcenje eksploziva i vatrometa, kao i sprovodenje važecih zakona i podzakonskih akata, a u cilju zaštite ljudi, imovine i životne...

Licenca za uvoz, izvoz, tranzit i transfer eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je licenciranje preduzeca koja imaju dozvolu za uvoz, izvoz, tranzit, prenos eksploziva, kao i primenu zakona i podzakonskih akata koji su na snazi radi zaštite ljudi, imovine i ži...

Licenca za civilne streljane

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Civilne streljane su namenski opremljeni sportski objekti - za rekreativno pucanje, kao i obuku o pravilnoj i bezbednoj upotrebi vatrenog oružja, vazdušnog oružja, luka i strela, drugog oružja na odap...

Dozvola za centar za obuku za oružje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je davanje mogucnosti pravnim licima da pružaju usluge individualne obuke za bezbednu upotrebu vatrenog oružja

Licenca za skladištenje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove administrativne procedure je ispunjavanje uslova bezbednosti lica koja poseduju eksploziv na nacin kako bi se osigurala javna bezbednost.

Licenca za uništavanje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da se kompanijama obezbede 1-dnevne dozvole za uništavanje i odlaganje vatrometa, kao i primena zakona i podzakonskih akata na snazi radi zaštite ljudi, imovine i životne sredin...

Dozvola za oružje D kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da se dozvoli prenos oružja na mesto lovišta, mesta za obuku ili mesta popravke.

Dozvola za nošenje vatrenog oružja

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove administrativne procedure je definisanje procedura za izdavanje dozvole za nošenje oružja fizickim licima u Republici Kosovo na osnovu opravdanih i legitimnih razloga, sa ciljem jacanja javn...

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - pravna lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sticanje zakonskog prava pravnog lica za kupovinu oružja, delova oružja i municije.

Saglasnost za kupovinu vatrenog oružja - fizicka lica

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da dobije zakonsko pravo fizickog lica da kupi oružje, delove oružja i municiju.

Sertifikat o položenom strucnom ispitu za oružje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je testiranje strucnog znanja o korišcenju i održavanju, pošto se bavimo opasnim materijalima koji mogu imati efekta na javnu bezbednost.