CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Zakon o dozvolama i licencama

Zakon br. 04/L-202 'o dozvolama i licencama' je okvirni zakon koji uspostavlja principe i pravila koja regulišu državni regulatorni sistem privatnih i javnih aktivnosti, i to definišuci takva pravila koja su neophodna da bi se zaštitili javno zdravlje, javna bezbednost, životna sredina i upotreba prirodnih resursa u Republici Kosovo. Zakon se može pronaci u Službenom glasniku klikom ovde.

 

Strategija za bolju regulativu

U maju 2014. godine, Vlada Kosova je odobrila Strategiju za bolju regulativu za period od 2014-2020. Ciljevi ove strategije su (1) uspostavljanje regulatornog sistema koji uskladuje ekonomske, ekološke i socijalne troškove i doprinose kroz Procenu regulatornog efekta; (2) efikasno sprovodenje u delo zakonodavstva kroz povecanje efikasnosti administrativnih procedura i smanjiti administrativni teret za gradane i poslovne organizacije što je više moguce; (3) povecanje ucinkovitosti komunikacije i jacanje dijaloga sa privatnim sektorom sa ciljem ostvarivanja ciljeva.

Strategiju možete videti ovde.

 

Podaci o registraciji preduzeca

Svoje preduzece možete registrovati u Agenciji za privredne registre pri Ministrastvu za trgovinu i industriju u Prištini i još 29 centara za registraciju preduzeca u opštinama širom Kosova. Za više informacija o vrstama preduzeca koje možete registrovati, kao i obrascima koje morate dostaviti, molimo Vas da kontaktirate Agenciju za privredne registre tako što cete kliknuti ovde.