REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Numri i lejeve sipas aktivitetit

Numri i lejeve sipas institucionit