REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za notare

Ministarstvo Pravde

Qëllimi: Svrhao ove procedure je formalizovanje notara koji u buducnosti mogu biti notari. Zato što licenca potvrdjuje javni karakter profesije notara

Përshkrimi: Kandidate za notare ce nakon obavljanja ispitivanja postaviti Ministar pravde u skladu sa preporukama komisije za odabir kandidata. Nakon postavljanja notara i citanja zakletve, Ministar pravde ce im izdati licence da se bave profesijom notara, u kom slucaju oni mogu da otvore notarske kancelarije kako bi obavljali svoju profesiju.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Komisija za pregled prigovora

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji poseban formular. Ministar obavlja rad na osnovu ranije donetih odluka koje je potpisao/la

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 82

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diploma osnovnih akademskih studija ili master diploma/sertifikat. (Kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine. (Originalna)
  • Lična karta (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBes platno

Formulari nuk është në dispozicion