REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za notare

Ministarstvo Pravde

Qëllimi: Svrha ove procedure je odabir kandidata koji u buducnosti mogu biti notari. Ovaj postupak bi trebalo da postoji kako bi se ocenilo znanje i profesionalne veštine kandidata koji žele da budu notari, a u cilju kvalitetnog obavljanja notarskih usluga.

Përshkrimi: Nakon objavljivanja konkursa (za notare) koji raspisuje Ministarstvo pravde, podnosioci prijava dostavljaju prijave Ministarstvu pravde. Ispitna komisija za notare ce doneti odluku o kriterijumima, tj. ko može polagati ispit. Ova komisija proverava pismene i usmene ispite kandidata. Nakon toga, Komisija ce dostaviti izveštaj ministru pravde, a Ministarstvo pravde ce izdati sertifikate onim kandidatima koji su položili ispit. Ove sertifikate potpisuje Ministar pravde.l

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Komisija za pregled prigovora

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji specifican formular. Može biti podnet zahtev.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 82

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diploma osnovnih akademskih studija ili master diploma/sertifikat. (Kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine. (Originalna)
  • Lična karta (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata150Bankarski transfer 1000400070003470

Formulari nuk është në dispozicion