REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sports - recreational fishing permits

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Qëllimi: The purpose of this procedure is keeping the registry for sport - recreational fishing.

Përshkrimi: Permits for sports and recreational fishing are issued by the Federation of Sport - Recreational Fishermen of Kosovo. Initially the application is filed, then the Fishermen Federation organizes examinations and performance-based evaluations before the committee to issue permits for sports and recreation fishing.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Permits are issued for 1 day or 1 year

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Fishing region;
  • Number of identification document;
  • Name and surname of the fisherman;
  • Permit serial number;
  • Residence;
  • Fisherman category;
  • Current calendar year and validity period of the permit;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Identification document (Copy)
  • Evidence of taking the exam (Original)
  • Request for permission; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaxNot determinedPayment in cash
PaymentNot determined 10 EUR according to official informationBanking transfer

Formulari nuk është në dispozicion