REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sportsko-rekreativne dozvole za ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se vodi registar za sportsko-rekreativni ribolov.

Përshkrimi: Dozvole za sportski i rekreativan ribolov izdaje Savez za sportsko-rekreativnih ribolovaca Kosova. Na pocetku, podnosi se prijava, a onda Savez ribolovaca organizuje ispitivanja i procene na osnovu performansi pre nego što komisija izda dovole za sportski i rekreativni ribolov.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvole se izdaju na period od 1 dana ili 1 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Region izlova ribe;
  • Broj identifikacionog dokumenta;
  • Ime i prezime ribolovca;
  • Serijski broj dozvole;
  • Prebivalište;
  • Kategorija ribolovca;
  • Tekuća kalendarska godina i period važenja dozvole;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Identifikacioni dokument (Overena kopija)
  • Dokaz o polaganju ispita (Originalna)
  • Zahtev za dozvolu; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PorezNije odredenoPlata sa gotovinom
PlataNije odredeno 10 EUR, u skladu sa službenim podacimaBankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion