REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za ekonomski ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Qëllimi: Svrha ove procedure je da omoguci ribolov ekonomskih namena u odredenim oblastima i da registruje subjekte ukljucene u ovu aktivnost.

Përshkrimi: Nakon kompletiranja dokumentacije u skladu sa važecim zakonodavstvom o dobijanju licence za korišcenje odredene oblasti u svrhu ekonomskog izlova ribe, podnosilac prijave dostavlja pisani zahtev Ministarstvu poljoprivrede, tj. Odseku za uzgoj stoke koji pregleda slucaj i nakon procene komisije se donosi odluka o izdavanju licence. Ovaj postupak se još uvek ne može sprovesti jer ne postoje administrativna uputstva koja bi regulisala primenu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredeno

Organi i ankimimit: Još uvek nije odredeno

Afati i ankimimit: Još uvek nije odredeno

Informatat e kërkuara

  • Još uvek nije određeno

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Još uvek nije odredeno

Dokumentacioni i kërkuar

  • Još uvek nije određeno (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataJoš uvek nije odredenoPlata sa gotovinom Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion