REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për objektet për përpunimin, ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i subjekteve që merren me përpunimin e mjaltit për qëllime ekonomike si dhe kontrolli i kushteve për këtë veprimtari për garantimin e shëndetit publik.

Përshkrimi: Procedurat për certifikimin e bletoreve për objektet për përpunim, ruajtjen e mjaltit dhe prodhimeve të mjaltit duhet të rregullohen me udhëzim administrativ nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, por udhëzimi nuk është hartuar ende dhe procedura është e pa aplikueshme.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit: 15 ditë

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar me ligj

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar endePagesa në cash Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion