REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

License for processing facilities, storage of honey and honey products

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Livestock Production Department

Qëllimi: The purpose of this procedure is the registration of subjects that deal with honey processing for economic purposes as well as control of the conditions for this activity in order to ensure public health.

Përshkrimi: Procedures for certification of bees farms for the facilities of processing, storage of honey and honey products shall be regulated by an administrative instruction by the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, but the instruction is not yet designed and the procedure is not applicable.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is not yet determined

Organi i ankimimit: 15 days

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Shall be determined by sub-legal act

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Not determined by law.

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentIt is not yet determinedPayment in cash Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion