REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

License for tobacco growing plots verified by phytosanitary inspectors

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Department of Rural Development

Qëllimi: The purpose of this procedure is to allow the processing and collection of tobacco in already verified plots in order to guaranteed product quality

Përshkrimi: Upon signing a written contract for the production and collection of tobacco coops, manufacturers are obliged to submit to the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development the planned tobacco production for the production year at the latest by March 31 of the following year. MAFRD grants licenses to these entities for all tobacco production plots verified by phytosanitary inspectors. MAFRD shall determine by bylaw the form, content and procedure of granting the license. The bylaw regulating this procedure has not yet been approved.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is not yet determined

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Shall be determined by sub-legal act

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentIt is not yet determinedPayment via stamp Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion