REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za obavljanje aktivnosti iz oblasti akvakulture

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta veštackog uzgoja ribe i drugih vodenih organizama. Tice se aktivnosti akvakulture i efikasnog upravljanja vodnim resursima na teritoriji Kosova.

Përshkrimi: Lice koje želi da otvori preduzece u oblasti akvakulture podnosi pisanu prijavu i neophodnu dokumentaciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za uzgoj stoke Nakon podnošenja prijave, ovlašceni inspektori sprovode formalnu inspekciju i pregledaju slucaj; odluku koja se tice izdavanja licence donosi komisija koju cini pet clanova. Podnosilac prijave se obaveštava u roku od 60 dana o konacnoj odluci. Ista procedura važi i za obnovu licence.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 godina sa mogucnošcu produženja

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv lica, adresa i sedište;
 • Br. u privrednom registru;
 • Opis lokacije, objekta;
 • Lokacija gde se odvija akvakulturna aktivnost;
 • Plan ribnjaka;
 • Vrsta ribe i drugih vodenih organizama;
 • Gustina uzgoja;
 • Planirana godišnja proizvodnja;
 • Opis izvora vode koji će biti korišćen;
 • Podaci o branama, basenima, jezeru, itd;
 • Opis pratećih objekata;
 • Poreklo ribe koja će se uzgajati;
 • Plan ishrane.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izjava podnosioca prijave; (Originalna)
 • Izveštaj o proceni efekta na životnu sredinu; (Originalna)
 • Saglasnost stanovnika oblasti gde ce biti sprovedene aktivnosti akvakulture; (Originalna)
 • Memorandum o tipu ribe i drugim vodenim organizmima koji ce biti uzgajani; (Originalna)
 • Građevinska dozvola; (Kopija)
 • Plan izgradnje jezera; (Overena kopija)
 • Dokument o kontroli kvaliteta vode; (Kopija)
 • Uverenje o poslovanju; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000 EUR Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion