REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Privremene dozvole za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje prava operatera za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kroz izdavanje privremene dozvole.

Përshkrimi: Zahtev za dozvolu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju podnosi pravno lice o kome je rec Odseku za poljoprivredu i trgovinske politike. Odluku o ovom postupku donosi nezavisna komisija koju cine 4 clana koja odlucuju o prijavama za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Nezavisna komisija u roku od petnaest (15) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu prijavei da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 6 meseca

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv subjekta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, mesto, opština;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (lista neophodne dokumentacije za podnošenje prijave); (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju od MTI; (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju MF; (Overena kopija)
 • Diploma o stručnoj osposobljenosti (Poljoprivredni fakultet, agronomija, veterina, epidemiologija, ekologija); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektorata; (Originalna)
 • Uplatnica za taksu za izdavanje dozvole u iznosu od 40 EUR; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata40 EURBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion