REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Special permission for use of plant protection products in small quantities

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Department of Plant Production and Protection

Qëllimi: This procedure aims to ensure plant health.

Përshkrimi: Personat juridik që merren me veprimtari bujqësore apo personat fizik, të angazhuar në mënyrë profesionale në prodhimtarinë bujqësore, mund të kërkojnë nga organi kompetent, lejen për shfrytëzim në sasi të vogla të produkteve për mbrojtjen e bimëve të autorizuara. Kjo procedurë administrative nuk është aplikuar ende dhe nuk ka akt nënligjor që e rregullon mënyren e aplikimit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is not yet determined

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Shall be determined by sub-legal act

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Shall be determined by sub-legal act. (NONE)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentIt is not yet determined.Payment via stamp

Formulari nuk është në dispozicion