REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Posebna dozvola za korišcenje proizvoda za zaštitu bilja u malim kolicinama

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da obezbedi zdravlje biljaka.

Përshkrimi: Pravna lica koja se bave poljoprivrednim delatnostima ili fizickim licima koja se na profesionalan nacin bave poljoprivrednom proizvodnjom, od nadležnog organa mogu zahtijevati dozvolu za korištenje u malim kolicinama odobrenih sredstava za zaštitu bilja. Ovaj upravni postupak još nije primenjen i ne postoji podzakonski akt kojim se ureduje nacin primjene.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredjeno

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Biće određeno podzakonskim aktom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Biće određeno podzakonskim aktom. (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataJoš uvek nije odredjeno.Plata sa markicom

Formulari nuk është në dispozicion