REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje e vecantë për përdorim të produkteve për mbrojtjen e bimëve në sasi të vogla

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është garantimi i shëndetit të bimëve.

Përshkrimi: Personat juridik që merren me veprimtari bujqësore apo personat fizik, të angazhuar në mënyrë profesionale në prodhimtarinë bujqësore, mund të kërkojnë nga organi kompetent, lejen për shfrytëzim në sasi të vogla të produkteve për mbrojtjen e bimëve të autorizuara. Kjo procedurë administrative nuk është aplikuar ende dhe nuk ka akt nënligjor që e rregullon mënyrën e aplikimit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar ende

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor. (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuar ende.Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion