REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za stavljanje u promet proizvoda za zaštitu bilja koji su odobreni u zemljama clanicama Evropske unije

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da u slucaju pojave bilo kakvog nepredvidljivog rizika koje pokazuju štetni organizmi, a koji ne mogu biti eliminisani ili tamo gde pricinjena šteta ne može biti ogranicena na korišcenje odobrenih proizvoda za zaštitu, uvoz drugih proizvoda iz zemalja EU je dozvoljen. Trebalo bi proveriti da li su ti proizvodi po kvalitetu i poreklu zaista iz Evropske unije, što je cilj ovog postupka.

Përshkrimi: Podnosilac prijave (fizicko ili pravno lice) podnosi prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja za dobijanje dozvole za stavljanje PZB u promet, iskljucivo ukoliko takvi proizvodi imaju odobrenje za promet u bilo kojoj od država clanica Evropske unije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredjeno

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i adresa podnosioca prijave;
  • Nazivi i brojevi odobrenja za proizvode za zaštitu bilja u bilo kojoj zemlji članici EU;
  • Ime i adresa korisnika odobrenja PZB i država članica EU koja je izdala to odobrenje;
  • Aktivna supstanca, formula, pakovanje, etiketa;
  • Predloženi naziv za stavljanje u promet na Kosovsko tržište;
  • Predložena etiketa na jeziku korisnika u skladu sa direktivom 67/548/EEC;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diploma ili uverenje o stručnoj spremi nakon obavljene obuke; (Kopija)
  • Uverenje da je PZB namenjen za ličnu upotrebu i da ga treće lice ili za treća lica neće staviti u promet; (Originalna)
  • Količina PZB koja se koristi u usevima; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataJoš uvek nije odredeno

Formulari nuk është në dispozicion