REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Privremeno odobrenje

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se garantuje da su proizvodi koji se koriste za zaštitu biljaka kontrolisani kako bi se zaštitilo javno zdravlje.

Përshkrimi: Prijavu za dobijanje odobrenja za PZB podnose proizvodjac, fizicka ili pravna lica koja delaju u ime i uz odobrenje proizvodjaca. Ministarstvo izdaje privremeno odobrenje u trajanju od najviše tri godine, ukoliko bude zakljuceno da se dotican proizvod može koristiti u državama clanicama EU. Odobrenjese izdaje 12 meseci nakon podnošenja dokumentacije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Biće odredjeno podzakonskim aktom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 360 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Trenutno nije primenljivo. (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataTrenutno nije primenljivo

Formulari nuk është në dispozicion