REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz semenskog materijala za povrce

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da obezbedi kvalitet sadnog materijala za biljke.

Përshkrimi: Kako bi se dobila licence za uvoz semenskog materijala, podnosilac prijave se mora prijaviti pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju. Postupak za odobravanje licence traje 5 radnih dana. Placanje se vrši putem bankovnih racuna. Postupak se tice izvoza semenskog materijala voca. Postupak za obnovu licence je isti. Telo za izdavanje dozvole je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Kontakt telefon;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Originalna)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 50 EUR; (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi (diploma srednje poljoprivredne škole); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EUR, isti iznos i za obnovuBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion