REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za izvoznike semenskog materijala za povrce

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da obezbedi kvalitet sadnog materijala za biljke.

Përshkrimi: Za dobijanja licence za izvoz semenskog materijala za povrce, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak se tice izvoza semenskog materijala voca. Postupak za obnovu licence je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Zahtev za prijavu;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Naziv entiteta;
  • Adresa/selo/opština;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Originalna)
  • Uplatnica za taksu za registraciju; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EUR, isti iznos i za obnovuBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion