REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je obezbedivanje kontrole proizvodnje semenskog materijala ukrasnih biljaka kako bi se osigurao kvalitet.

Përshkrimi: Za dobijanje licence za proizvodnju semenskog materijala, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za poljoprivredne i trgovinske politike, te mora u isto vreme dostaviti dokumentaciju koju propisuje administrativno uputstvo. Postupak za davanje licence traje 30 dana. Placanje se vrši putem bankovnih racuna. Postupak za obnovu licence je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Broj telefona i elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i podaci o preduzeću; (Originalna)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 10 EUR; (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi (diplomirani agronom ili slično); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10 EUR, isti iznos i za obnovuBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion