REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je osigurati kvalitet sadnog materijala uvezenih ukrasnih biljaka.

Përshkrimi: Za dobijanje licence za uvoz semenskog materijala, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije. Postupak se tice uvoza vocnog rasadnog materijala. Postupak za obnovu licence je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Broj telefona i elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću; (Originalna)
 • Uplatnica za taksu za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi (srednja škola); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora (za držanje semenskog materijala u skladištu ili na otvorenom); (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju neophodnih objekata za skladištenje i prodaju semenskog materijala; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion