REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za izvoznike semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da obezbedi adekvatne uslove za kontrolu kvaliteta sadnog materijala dekorativnih biljaka namenjenih za izvoz ovih proizvoda.

Përshkrimi: Za dobijanje licence za izvoz semenskog materijala za ukrasne biljke, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak se tice izvoza semenskog materijala ukrasnih biljaka. Postupak za obnovu licence je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Kontakt;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Originalna)
 • Uplatnica za taksu za registraciju; (Overena kopija)
 • Zapisnik o ugovorenim količinama semenskog materijala (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju neophodnih objekata za skladištenje i prodaju semenskog materijala; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion