REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za trgovinu semenskim materijalom za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da kontroliše sadni materijal drveca kako bi se osigurala kvaliteta ovih biljnih proizvoda.

Përshkrimi: Za dobijanje licence za trgovinu semenskim materijalom vinove loze, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak se tice trgovine semenskim materijalom vinove loze. Postupak za obnovu licence je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Originalna)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 30 EUR; (Originalna)
 • Uverenje o stručnoj spremi (diploma srednje poljoprivredne škole je neophodna); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora (za držanje semenskog materijala u skladištu ili na otvorenom). (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion