REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za trgovanje semenskim materijalom za drvece

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je osigurati kvalitet sadnog materijala od uvezenih stabala.

Përshkrimi: Za dobijanje licence za trgovinu semenskim materijalom, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak za obnovu licence je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime vlasnika;
  • Naziv; Adresa; Kontakt lice;
  • Adresa/selo/opština;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu; (Originalna)
  • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 30 EUR; (Originalna)
  • Uverenje o stručnoj spremi (diploma srednje poljoprivredne škole je neophodna); (Kopija)
  • Zapisnik fitosanitarnog inspektora (za držanje semenskog materijala u skladištu ili na otvorenom). (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 30 euro - njejt edhe për vazhdim

Formulari nuk është në dispozicion