REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za izvoz semenskog materijala za drvece

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je osigurati kvalitet sadnog materijala izvezenih drveca.

Përshkrimi: Za dobijanje licence, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. U cilju dobijanja licence za uvoz semenskog materijala, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje dozvole je u obavezi da izda dozvolu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak za obnovu dozvole je isti. Placanje se vrši putem bankovnih racuna. Postupak se tice izvoza semenskog materijala. Postupak za obnovu dozvole je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Jedna godina (1)

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime vlasnika;
  • Naziv entiteta;
  • Adresa/selo/opština;
  • Kontakt;
  • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za registraciju; (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu; (Originalna)
  • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 5 EUR; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EUR, isti iznos i za obnovuBankarski transfer1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion