REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za preradjivace semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola prerade semenskog materijala i registrovanje lica koja se bave tim poslovima.

Përshkrimi: Podnosilac prijave za dobijanje licence za preradu semenskog materijala mora podneti prijavu Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka. Prijavu pregleda posebna komisija u okviru Odseka za uzgoj i zaštitu biljaka, koja izdaje odluku o izdavanju licence za preradu semenskog materijala. Isti postupak se primenjuje za proširenje dozvole. Licenca važi 3 godine. Postoji mogucnost da se dozvola obnovi. Lica moraju podneti zahtev za obnavljanje dozvole u okviru od 30 dana pre isteka prethodne licence.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv poslovne organizacije i uvoznik semenskog materijala;
 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, zemlja, opština;
 • Aktivnost koja se registruje;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;
 • Neophodni dokumenti za registraciju;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Overena kopija)
 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta; (Kopija)
 • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
 • Za obnovu dozvole je potrebna samo kopija postojeće dozvole i zapisnik fitosanitarnog inspektorata dokaz o plaćenoj naknadi; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR (90 EUR za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion