REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Saglasnost za vodu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure da se integrisano i održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se osigurali adekvatna kolicina i kvalitet za sve potrošace, u skladu sa pravnim tekovinama EU o vodnim resursima.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, zajedno sa svom neophodnom dokumentacijom. Komisija donosi odluku da li su ispunjeni svi uslovi u cilju izdavanja dozvole za vodu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Do godinu dana

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv organizacije podnosioca prijave
 • Ime i radno mesto kontakt osobe koja zastupa organizaciju
 • Izvor površinskih voda
 • Vrsta izvora
 • Najbliži površinski vodni resurs
 • Kontakt podaci vlasnika zemljišta gde se nalazi izvor
 • Vrsta upotrebe vode
 • Broj stanovnika uslužne oblasti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 do 90 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
 • Koncept projekta (Kopija)
 • Uslov vode (u zavisnosti od zahteva) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlata sa gotovinom Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion