REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola semenskih useva uvezenih na Kosovo kako bi se garantovao njihov kvalitet na tržištu.

Përshkrimi: Podnosioci prijava ce dobiti prijavni formular pri Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka, a prijavu, zajedno sa pratecom dokumentacijom koju navode zakon i administrativne procedure, se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Prijavu pregleda posebna komisija u okviru Odseka za uzgoj i zaštitu biljaka, koja izdaje odluku o izdavanju dozvole za uvoz semenskog materijala. Isti postupak se primenjuje za proširenje dozvole. Dozvola važi 3 godine. Postoji mogucnost da se dozvola obnovi. Lica moraju podneti zahtev za obnavljanje dozvole u okviru od 30 dana pre isteka prethodne dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i Ruralnog Razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv poslovne organizacije i uvoznik semenskog materijala;
 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, zemlja, opština;
 • Aktivnost koja se registruje;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Overena kopija)
 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Diploma Poljoprivrednog fakulteta; (Overena kopija)
 • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
 • Za obnovu dozvole je potrebna samo kopija postojeće dozvole i zapisnik fitosanitarnog inspektorata; (NEMA)
 • Dokaz o uplati; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR (90 EUR za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion