REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za registrovanje veštackih dubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola i sigurnost javnog zdravlja, uspostavljanje pravila zaštite proizvodjaca i potrošaca veštackih dubriva i sistema za kontrolu smeca na Kosovu.

Përshkrimi: Svako preduzece koje želi da se bavi registrovanjem veštackih dubriva mora podneti prijavu za sertifikaciju kod upravnika Regulatornog tela za veštacka dubriva u Odseku za poljoprivredne politike i tržišta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Odsek za poljoprivredne politike i tržišta izdaje uverenje o registrovanju u roku od 30 dana od prijema prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv lica;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijava za registraciju; (Originalna)
  • Uverenje ili laboratorijski nalazi za tipove đubriva; (Originalna)
  • Ovlašćenje proizvodača za tipove dđubriva koji će biti registrovani; (Kopija)
  • Plaćanje naknade za registraciju u iznosu od 200 EUR; Ponovna registracija košta 100 EUR. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata200 EUR (100 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion