REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za staje i mlekare

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je stvaranje realnog pregleda u poredenju sa zvanicnom dokumentacijom koja tvrdi vlasništvo, ali ima za cilj i razvoj drugih ekonomskih sektora, kao i povecanje prihoda.

Përshkrimi: Ova dozvola se izdaje kako bi se omogucilo korišcenje šumskog zemljišta za stajei mlekare. Podnosilac prijave je u obavezi da ispuni dokumentaciju koju propisuje Kosovska agencija šumarstva. Kada je slucaj završen, zahtev na terenu verifikuje profesionalna komisija koja daje preporuke glavnom izvršnom službeniku za usvajanje ili odbacivanje. Ukoliko se podrži zahtev, izdaje se dozvola podnosiocu prijave. U slucaju da je zahtev odbijen, bice izdata odluka koja se tice odbijanja izdavanja dozvole. Ista procedura važi i za obnovu dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo na Kosovu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vlasništvo nad parcelom (vlasnik imovine);
 • Broj parcela;
 • Tipovi parcela (šuma, šumsko zemljište, pašnjak);
 • Neophodna površina za davanje u zajam;
 • Svrha prijave;
 • Katastarska zona;
 • Opština gde se nalazi parcela;
 • Ime privrednog subjekta i zastupnika koji je podneo zahtev;
 • Kontakt broj;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokaz o posedovanju; (Originalna)
 • Kopija plana sa koordinatama; (Originalna)
 • Opštinska saglasnost; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju; (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
 • Prijava; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata€ 0.20 (dvadeset centi) po m2 (kvadratnom metru) godišnjeBankarski transfer 1000-4000-7000-115

Formulari nuk është në dispozicion