REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za odgovorne osobe u poljoprivrednim apotekama

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je da omoguci sertifikovanje/izdavanje dozvola licima odgovornim za poljoprivredne apoteke, bez kojih drugi deo ne može biti ustanovljen.

Përshkrimi: Zahtev za izdavanje dozvole lica koje je odgovorno za poljoprivredne apoteke se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka. Dozvola se odobrava u roku od 15 dana od datuma popunjavanja dokumetnacije, a u skladu sa administrativnom procedurom, na osnovu procene i predloga nadležnog organa vlasti. Postupak za obnovu dozvole je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Ime i prezime podnosioca prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za dobijanje dozvole; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i podaci o preduzeću (šifra 4778); (Originalna)
 • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi (univerzitetska diploma iz poljoprivrede); (Kopija)
 • Saglasnost Skupštine opštine za objekat; (Originalna)
 • Priznanica za porez; (Originalna)
 • Ugovor (ukoliko vlasnik kompanije nije diplomirani agronom); (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata20 EURPlata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion