REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Posebna dozvola za proizvode za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ovog postupka je regulisanje plasiranja na tržište i kontrole aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja, odobrenja, cirkulacije, otpada u biljkama i biljnim proizvodima.

Përshkrimi: procedura za izdavanje posebne dozvole za korišcenje proizvoda za zaštitu bilja pokrece podnosilac prijave. Prijava se podnosi Odseku za poljoprivredu i trgovinske politike pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka izdaje odlukom posebnu dozvolu za korišcenje proizvoda za zaštitu bilja u roku od 15 dana od prijema prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 120 dana

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, mesto, opština
 • Aktivnost koja se registruje;
 • Datum podnošenja prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za izdavanje dozvole; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu; (Originalna)
 • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
 • Diploma o zanatskoj obuci; (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata200 EURBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion